Mechanický betlém

Hornolidečský mechanický betlém - unikátní dílo řezbářů se nachází v Horní Lidči na Východní Moravě a je celoročně přístupný. Zhotovili jsme fotografie samotného betlému s různou barevnou atmosférou a také samostatné fotografie nejzajímavějšíc figur pro propagační tiskoviny. V beltému je možné shlédnout mimo jiné dřevořezby čtyřiceti nejzajímavějších míst Zlínského a Trenčínského kraje. Velkým lákadlem je 75 pohyblivých figurek, jejichž prostřednictvím ožívají stará řemesla. Celkově betlémská scéna zabírá 170 m2, z toho samotný betlém má plochu 50 m2. Je zde osazeno 230 figur a více než 100 vyřezávaných staveb. Prohlédněte si fotografie tohoto unikátního díla.Mám zájem o takové fotografie